top of page
Cabecera-B.png

El Consell Comarcal i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat impulsen un nou Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic del Baix Llobregat (horitzó 2033) amb l’objectiu de definir el model de desenvolupament turístic sostenible per la comarca, amb actuacions transformadores i dinamitzadores de l’activitat turística, centrat en l'impuls de l'economia comarcal, la tecnologia, la innovació i la competitivitat empresarial.

Per això s’elabora un document de referència i guia sobre la base dels principis rectors següents:

 

  • Perspectiva integral que doni resposta al caràcter transversal del turisme.

  • Equilibri territorial, ambiental i econòmic a la comarca.

  • Posicionament innovador, competitiu i rendible.

  • Participació, cooperació i compromís. Desenvolupament sostingut i continuat en el temps.

  • Alineació amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Ancla 1

L'elaboració d'aquest pla es pretén dur a terme sota un marc de consens i col·laboració continu, on tant l'àmbit de l'administració pública, com la ciutadania i el mateix teixit productiu del territori formen part del camí estratègic a marcar a mitjà i curt termini.

Moltes gràcies a tots aquells que han col·laborat remuntant l'enquesta

El termini per emplenar aquesta enquesta ha conclòs

Hombre-participacion.png
Mujer-participación.png

Enquesta en línia Empreses i Ciutadania

del Baix Llobregat

1. INDIQUI EL COL·LECTIU O SECTOR AL QUAL PERTANY

2. QUIN TIPUS DE TURISME CREU QUE IDENTIFICA EN MAJOR MESURA LA
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT COM A DESTÍ EN L’ACTUALITAT?

Seleccioni tres opcions valorant-les de l’1 al 3, essent 3 la puntuació més alta i 1 la
més baixa.

3. QUIN TIPUS DE TURISME CREU QUE CALDRIA INCENTIVAR EN MAJOR MESURA
A LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT?

Seleccioni tres opcions valorant-les de l’1 al 3, essent 3 la puntuació més alta i 1 la
més baixa.

4. CREU QUE EL SECTOR TURÍSTIC DEL BAIX LLOBREGAT OFEREIX OPORTUNITATS
DE TREBALL I EMPRENEDORIA PER A LA POBLACIÓ LOCAL I ESPECIALMENT
PER A LES DONES I EL JOVENT DE LA COMARCA?

5. ON CREU MÉS NECESSARI CONCENTRAR LES ACTUACIONS FUTURES PER TAL
D’IMPULSAR EL BAIX LLOBREGAT COM A DESTÍ TURÍSTIC PEL QUE FA A OFERTA
I PROMOCIÓ? INDIQUI NOMÉS LES 3 MÉS IMPORTANTS I NECESSÀRIES

6. ON CREU MÉS NECESSARI CONCENTRAR LES ACTUACIONS FUTURES DE LA
COMARCA COM A DESTÍ TURÍSTIC A NIVELL AMBIENTAL, SOCIAL I SOSTENIBLE?
INDIQUI NOMÉS LES 3 MÉS IMPORTANTS I NECESSÀRIES

7. QUINES CREU QUE SÓN LES PRINCIPALS QUALITATS QUE CALDRIA POTENCIAR
AL BAIX LLOBREGAT PER POSICIONAR-LO COM A DESTÍ SOSTENIBLE?

Seleccioni tres opcions valorant-les de l’1 al 3, essent 3 la puntuació més alta (1.
Aconsellable, 2. Important, 3. Imprescindible)

8. DELS SEGMENTS SEGÜENTS, INDIQUI QUIN O QUINS SÓN AQUELLS ALS QUALS ES TROBA ENFOCADA LA SEVA ACTIVITAT.

(Omplir només per empresaris de turisme i àrees de turisme dels ajuntaments)

Seleccioni tres opcions valorant-les de l’1 al 3, essent 3 la puntuació més alta i 1 la
més baixa

9. INDIQUI AQUELLS MERCATS QUE AGLUTININ EN MAJOR MESURA EL GRUIX DE LA SEVA DEMANDA (MULTIRESPOSTA).

(Omplir només per empresaris de turisme i àrees de turisme dels ajuntaments)

Moltes gràcies per la seva participació!

Upps, hi ha hagut un error. Reviseu les vostres respostes

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

LOGOS.jpg
bottom of page